Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayi İşverenleri Sendikası(Kiplas) ile yaptığımız röportajda

  • PTC ne yapar?
  • Türkiye’de Sanayiciler Endüstri 4.0’dan ne anlıyor, bu konuya yaklaşım nasıl?
  • Türkiye’deki şirketler Endüstri 4.0 trendini yakalayabildiler mi / yakalayabilecekler mi?
  • Türkiye’deki şirketlerin Endüstri 4.0’a geçişte yaşadıkları sorunlar nelerdir, siz bu sorunlara nasıl çözümler sunuyorsunuz?
  • Endüstri 4.0 sektörlere nasıl avantajlar sağlayacak?
  • Türkiye’de çalıştığınız sektörlerin kimya sektörüyle ne tür bir ilişkisi var?
  • Kimya sektöründe faaliyet gösteren firmalar endüstri 4,0’dan nasıl yararlanmalılar? Endüstri 4.0 Kimya sektörüne ne getirecek?
  • Kimya sektöründeki müşterileriniz var mı? Varsa Endüstri 4.0 bağlamında neler yapıyorlar? Bu noktada sizin rolünüz nedir?
  • Endüstri 4.0’ın istihdam ve sosyal politikalara olası etkilerini değerlendirir misiniz?

sorularına yanıt verdim. Yanıtlar ve detaylar için tıklayınız.