Forresterın kasım ayı sonunda yayınladığı PLM raporunda PTC lider firma seçilmişti. Konu ile ilgili Forrester’ın seçim kriterlerini ekte paylaşıyorum.Rapor PLM seçimi yapacak firmalar için iyi bir el rehberi niteliğinde.

 

Forrester.jpg