Infosys Ocak ve Mart 2015 tarihleri arasında beş ülkede 433 üst düzey yönetici ile yaptığı mülakatlarla seçili ülkelerin Endüstri 4.0 olgunluk endeksini çıkartmış. Araştırmaya göre Endüstri 4.0’a en hazır ülke olarak Çin uzak ara en önde gözüküyor. Fransa ise en uzak olanı. Araştırmanın özet resmini paylaşıyorum.