Dünya Ekonomik Forumu’nun hazırladığı “Mesleklerin Geleceği” raporunu LinkedIn’de İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Metin Orhan Kaya hocam paylaşmış.

Raporun özü 4. Endüstri devriminin işe olan etkisi ile ilgili yapılan saha araştırmasına dayanıyor. Oldukça kapsamlı olan bu raporun Türkiye ile ilgili çıktılarını paylaşmak istiyorum.

Araştırma medya&eğlence&bilgi işlem, finansal hizmetler, mobil, tüketici hizmetleri ve diğer olmak üzere 5 ana sektörde yapılmış.

futureofjobs1.jpg

Araştırmaya göre imalat ve satış istihdamın en hızlı büyüyen alanları. Bu alanları iş, hukuk, finans ve bilgisayar ilişkili meslekler takip ediyor. Ofis ve sekreterya ile inşaat ilişkili işlerde düşüş yaşanıyor.

İşe alımda stratejik ve uzmanlık gerektiren alanlarda ciddi zorluk gözükürken 2020 itibariyle bu alanların daha da zorlaşacağı, genel geçer istihdamın ise zordan nötre kayacağı sonucuna varılmış.

futureofjobs2.jpg

Endüstrileri uzak ara etkileyen trend olarak işin doğasındaki değişim ve esnek çalışma %47 ile birinci sırada.Araştırmaya katılanıaruın %64’ü gelecek işgücü planlamasının bir numaralı liderlik özelliği olduğunu ve %50’si de mevcut stratejilerinin bunu gerçekleştirmek için yeterli olduğuna inanıyor.

Özet olarak 4.Endüstri devriminin Türkiye’deki istihdam üzerindeki etkisi pozitif olarak gözlemleniyor.

Araştırmanın bütününe buradan ulaşabilirsiniz.