Gunduz Ulusoy.jpg

26 Nisan 2017 tarihinde Prof. Dr. Gündüz Ulusoy’un davetiyle Endüstri Mühendisliği bölümü dersine konuk oldum. Dördüncü Endüstri devriminin dünyadaki ve Türkiye’deki etkilerini tartıştığımız, etkileşimli, etkin bir ders oldu.

Dersten önce yine 4. sınıf öğrencilerinden Çağrı ve Erhan’ın üzerinde çalıştığı “Iot Yetkinlik Endeksi” üzerinde görüş paylaşmında bulunduk. 4.Endüstri Devrimi ile ilgili bu farkındalık önemli. Değerli Gündüz hocam’a teşekkür ve takdirlerimi sunuyorum.