Çocuk büyütenler bilir. Fiziksel ve zihinsel gelişimde her bir oyun ya da oyuncağın farklı bir rolü vardır. Örneklemek gerekirse, top koordinasyonu geliştirir. Koşmak özgüveni arttırır.Boyama ise çok önemlidir.Onlarca, yüzlerce parçadan oluşan resim kitaplarını renkli kalemlere boyamak sadece yaratıcılığı geliştirmez. Bir çocuğun bir resmi taşırmadan boyaması öok önemlidir çünkü sınır kavramı böyle öğrenilir.

Yine çocuk büyütürken yapılan hatalardan biri salon üzerindeki sehpayı toplamaktır. Yapılması gereken çocuğa sınır ve kısıtları öğretmek neye dokunup neye dokunmayacağını göstermektir. Böylece hayatta kalmayı öğrenir çocuk.

Kısıtlar öğrenen insanın gelişimini Maslow 5 aşamada tanımlar:

maslow

Hood et al.(2007) “Gereksinim Yönetimi: Gereksinim Yönetimi ve Tüm Diğer Sistem Mühendisliği Süreçleri Arasındaki Arayüz” kitabında yazılımcıları örnekleyerek bu gelişmiş meslek grubundaki insanları mutlu etmek için Maslow piramidinin üst tarafının adreslenmesi gerektiğini ifade eder. Özellikle insan kaynakları birimlerinin de bu amacı gerçekleştirmek için Gereksinim yönetiminin kullanılabileceği önermesini yapar.

Bu bağlamda insan kaynakları yönetimi ile ürün yönetimi arasında bir ilişki kurulabilir. Lars Joosten ürün yönetiminde gereksinim yönetimini doğuran 5 sebebi şu şekilde özetliyor;

1) Artan ürün karmaşıklığı

2) Değişen müşteri talebi

3) Sıkı hukuki gereksinimler

4) Azalan geliştirme süreleri

5) Uyumluluk(Compliance) ihtiyaçları

Türk imalat sektöründe gereksinim yönetimi savunma sanayindeki birkaç firma dışında uygulanmıyor. Bu nedenle dijital tarafta, mühendislik biriminin tasarladığı bir katı model ya olması gerekenden çok daha uzun zamanda üretilebiliyor ya da maliyet anlamında firmayı rekabet edemez hale sokuyor. Zira firma içindeki mühendislik-üretim-satış-servis vb birimler arasındaki bilgi paylaşımının eksikliği firma etkinliğini oldukça alt seviyelere düşürüyor.

Req mngt.png

Kaynak:Lars Joosten, 2017

Bu bağlamda gereksinim yönetimini bütün mühendislik disiplinlerini biraraya getiren ortak bir dil olarak tarif edersek abartmış olmayız diye düşünüyorum. Mail, Excel, stick notes,telefon görüşmeleri, power point sunumları vb birçok karmaşık süreçtense gereksinim yönetimi imalat sektörü için rekabet etmenin en önemli unsurlarından biri olarak daha da ön plana çıkıyor.

Gereksinim yönetiminin pratik bir uygulaması için PTC’nin ekli sayfasını ziyaret etmenizi öneriyorum.

http://www.ptc.com/application-lifecycle-management/system-requirements-and-validation

Referanslar:

Hood,C. & Wiedemann,S. & Pautz,U. & Fichtinger, S., Requirements Management: The Interface Between Requirements Development and All Other Systems Engineering Processes, 2007

Joosten,L., What is Requirements&Validation, 2017

Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. Psychological Review, 50, 370-396.