Türkiye’de İmalat Sektörü- 27 Eylül 2016 Çırağan Sarayı

Endüstri 4.0’ın Türkiye İmalat Sektörü üzerindeki olası etkilerine dair yaptığım sunumu gecikmeli de olsa paylaşıyorum.