Endüstri 4.0’ın Türkiye İmalat Sektörü üzerindeki olası etkilerine dair yaptığım sunumu gecikmeli de olsa paylaşıyorum.